Sysselsättning

För att uppnå ett nyktert och drogfritt liv ser vi på Hällagården det som nödvändigt att individen får en meningsfull vardag. Att få rutiner i sin vardag är nödvändigt. Därför arbetar Hällagården tillsammans med de som bor hos oss aktivt för att få till en sysselsättning.

Hällagården har samarbete med flera företag i Eskilstuna kommun, där de boenden kan erbjudas praktikplats, om så bedöms lämpligt.