Välkommen

 
Hällagården ligger i Torshälla i en vacker gammal skolbyggnad. Fastigheten är till stor del nyrenoverad.
Hällagårdens stödboende kommer att ta emot klienter efter individuella biståndsbeslut från landets kommuner. Målgruppen vi i första hand hand vänder oss till är tillfrisknande missbrukare, som en del av en utslussfas från ett HVB-hem eller en anstaltsvistelse. Vi är naturligtvis även öppna för andra individer, om vi gör bedömningen att de passar in i den befintliga gruppen.

Hällagårdens stödboende kommer inledningsvis att ha kapacitet att ta emot 11 individer. I placeringskostnaden ingår det att vi hämtar brukaren inom en radie av 15 mil. Vid längre avstånd tillkommer en milersättningsavgift.

Hällagården kommer att erbjuda de boende stöd i vad individen efterfrågar och behöver. Vi stöttar i att strukturera upp vardagen, stöttar i myndighetskontakter, stöttar i att få igång en fungerande sysselsättning. Vår erfarenhet av målgruppen är att de levt ett liv utanför samhället och vi ser det som vår uppgift att visa dem vad det innebär att ingå i ett samhälligt sammanhang.